• MAPY

  Vytváření a správa hranic pole.

  Importování polí.Ve webové verzi naší aplikace můžete importovat vaše vlastní pole ve formátu .SHP. Stačí přetáhnout dostupný dokument z katastru.

  Kreslení polí. V aplikaci eFarmer můžete ručně kreslit hranice vašich polí pomocí služby Google Maps. Při práci v aplikaci eFarmer budou všechny informace o vašich polních pracích přiřazeny ke konkrétnímu poli, uchovávány v zabezpečeném cloudu a dostupné kdykoli z jakéhokoli zařízení.


  UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ

  Uchovávání záznamů a polní sestavy.

  Polní záznamy.Následující údaje budete moci zadat ručně při práci na poli:

  • typ činnosti
  • označení a množství použitých materiálů (hnojiva, pesticidy, osivo atd.)

  Automatické sledování.Následující informace lze automaticky zadat do polní sestavy ze sledování pomocí GPS:

  • typ činnosti
  • obhospodařovaná plocha a vzdálenost
  • použitý stroj

  Sestavy. Výsledkem bude možnost zobrazit vaši polní sestavu (viz příklad) a exportovat ji do PDF v rámci vaší evidence. Zde je příklad sestavy.


  POLNÍ NAVIGACE

  Objevte přesné farmaření s jízdou v rovnoběžných pásech.

  Navigační aplikace eFarmer je navigační systém využívající GPS, který můžete používat na vašem smartphonu či tabletu se systémem Android. Kontrola displeje při řízení vám umožní provádět práci na poli v rovnoběžných pásech se stejnými rozestupy. Snížíte tak přesahy a vyhnete se vynechaným místům. V našem systému můžete zadat následující navigační vzory:

  Přímý AB

  Vzor „Přímý AB“ je vhodný pro pravidelná čtvercová nebo obdélníková pole, na kterých se nenachází „neobhospodařovatelná místa“. V tomto případě systém automaticky vykreslí přímé čáry, podle kterých při práci na poli pojedete.

  Křivka AB

  Vzor „Křivka AB“ je vhodný pro všechny tvary polí a obzvláště pro pole s „neobhospodařovatelnými místy“. V tomto případě provedete první průjezd podél zakřivené/nepřímé čáry a poté aplikace vytvoří další křivky, rovnoběžné s prvním průjezdem.

  Typickou vlastností navigačního systému eFarmer je kombinace traktorové navigace a správy farmy. Dosáhnete nejen rovnoběžných pásů, ale vaše provozní údaje (např. obhospodařovaná plocha, typ činnosti, vzdálenost a čas strávený na poli, použitý materiál) budou automaticky zadány do vaší polní sestavy a uloženy v zabezpečeném cloudu.


  MOBILNÍ A WEBOVÉ ŘEŠENÍ

  Synchronizujte data mezi všemi vašimi zařízeními.

  Díky aplikaci eFarmer budete moci zadávat informace o vaší práci přímo na poli a později s nimi v kanceláři pracovat.

  Počítač

  Přihlaste se k webu eFarmer a prohlížejte si v kanceláři své záznamy na velké obrazovce. Své údaje můžete stahovat, kopírovat a sdílet zcela bez omezení.

  Tablet

  Tablet je praktičtější pro zemědělskou práci na poli. Větší obrazovka a absence telefonních hovorů vám umožní dosáhnout lepších pracovních výsledků.

  Smartphone

  Svůj smartphone se systémem Android můžete používat k zadávání údajů do systému při práci na poli, a to díky systémům správy farmy a navigace.

  Aplikace eFarmer ce kompatibilní se všemi smartphony a tablety se systémem Android. Kvalita práce se systémem může být nepříznivě ovlivněna z důvodu specifických vlastností vašeho zařízení, například špatného signálu GPS. Chcete-li dosáhnout s aplikací eFarmer optimálních výsledků, prohlédněte si seznam doporučených zařízení.

  Se systémem můžete pracovat i bez mobilního signálu. Použijte režim „offline“ aplikace a všechny informace se automaticky do cloudu nahrají, jakmile získáte připojení. Avšak během jízdy v rovnoběžných pásech nedoporučujeme používat zařízení k telefonování, protože tím může být snížena stabilita signálu GPS. Pokud chcete zvýšit přesnost systému, doporučujeme zakoupit externí anténu. Podívejte se na naše řešení navigačního systému.

  Práce se smartphonem a tabletem v kabině vyžaduje některá periferní zařízení, k nimž patří:

  • Připojovací kabel pro běžně prodávané smartphony a tablety (kabel USB-OTG).
  • Prodlužovací kabel USB pro GPS.
  • Napájení USB ve vozidle.
  • Držák na zařízení.

  Další podrobnosti naleznete & v naší příručce pro instalaci a seznámení s produktem. Náš podpůrný tým vám velmi rád poradí s vyhledáním a nákupem správných periferních zařízení bez dalších poplatků.


  ZABEZPEČENÝ CLOUD

  Vlastníte svá vlastní data a my je uchováváme v bezpečí a soukromí a chráníme je.

  Všechna vaše data jsou bezpečně uložena v cloudu a dostupná kdykoli z jakéhokoli zařízení. Naše servery se nacházejí u společnosti Hetzner Online v Německu


  ŘÍZENÍ TÝMU

  Přiřazování úkolů a spolupráce.

  Cílem funkce řízení týmu je pomoci farmáři řídit jeho zaměstnance a koordinovat práci se sousedy a spolupracovníky při realizaci společných projektů.

  Informace o provedené práci budou zadávány automaticky do vašeho polního záznamu. Počet uživatelů v systému není omezen. Aktuálně pracujeme na vývoji této funkce. Staňte se jejím spolutvůrcem.

  YPŘINESE VÁM TYTO MOŽNOSTI:

  • Výběr typu činnosti, např. sklizeň, setí, hnojení, postřik, orba či průzkum, a přidání vašich vlastních typů pracovních činností.
  • Výběr obhospodařovaného pole.
  • Vyhledání pracovníka či souseda z vašeho seznamu kontaktů.
  • Možnost zaslat mu prostřednictvím aplikace nebo e-mailu popis úkolu.
  • Sledování průběhu práce.
  • Přijetí práce.
  • Služba chatu v aplikaci.

  VAŠEMU PRACOVNÍKOVI PŘINESE TYTO MOŽNOSTI:

  • Přijetí pracovního úkolu.
  • Vytvoření sestavy o provedené práci a její odeslání vám.
  • Zaslání faktury.

   Prvních 100 farmářů, kteří nám pomohou s vývojem této funkce, k ní obdrží ZDARMA doživotní přístup. Staňte se naším beta testerem, zaregistrujte se zde:


  ANALÝZY ÚDAJŮ O FARMĚ

  Přístup založený na údajích při správě farmy

  Nespoléhejte jen na svůj instinkt – začněte při rozhodování využívat tvrdá data. (Získejte konkurenční výhodu díky použití údajů při řízení vaší zemědělské činnosti).

  Zadávejte své činnosti, materiály, pole a v podstatě jakékoli důležité informace. Aplikace eFarmer je uloží do cloudu, analyzuje údaje a vytvoří množství sestav. Například:

  • Souhrnná sestava o práci na poli. Informuje o všech vašich polních činnostech a obhospodařovaných hektarech.
  • Souhrnná sestava o materiálu. Obsahuje historii všech vstupů materiálu za dané období podle činnosti, pole či množství vstupu.
  • Analýza mezi plánem a skutečností zobrazující rozdíly.
  • Souhrnná sestava o vozidle. Zde uvidíte, jak dlouho jste v traktoru prováděli každou činnost.
  • Vytvářejte si své vlastní šablony sestav.

  Tyto údaje můžete používat k vytváření sestav předepsaných státními úřady. Čím více informací zadáte, tím více funkcí eFarmer využijete a tím lepších výsledků dosáhnete!

   Prvních 100 farmářů, kteří nám pomohou s vývojem této funkce, k ní obdrží ZDARMA doživotní přístup. Staňte se naším beta testerem, zaregistrujte se zde: